Tuesday, February 28, 2012

ကဗ်ာ

ဆံစမွစ
စိမ့္စိမ့္ၾကည့္ကာ
ခ်စ္ေနေတာ့လည္း ကဗ်ာ

လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြး
ေႏြေတးသီရာ
ဥၾသကလည္း ကဗ်ာ

ညိဳ႕ညိဳ႕မိႈင္းမိႈင္း
မိုးသားသြားရာ
တိမ္ဆန္တာလည္း ကဗ်ာ

ငိုေၾကြးျမည္တမ္း
စိတ္စြဲလန္းကာ
အိပ္မက္ရာလည္း ကဗ်ာ

ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္လန္း
ဘ၀င္ပန္းတို႕
ပြင့္လန္းရာလည္း ကဗ်ာ

အသိဥာဏ္လင္း
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတို႕
ေပးစြမ္းရာလည္း ကဗ်ာ


ႏွစ္သက္မယ္ထင္မိတာေလးေတြ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...